Bjørn Themsen

Bjørn Themsen er født i Valby og har boet snart sagt alle steder i riget, herunder 7 år i Grønland. I dag bor han på Fanø. Han har tidligere udgivet fire meget forskellige romaner på fire meget forskellige forlag. De seneste ti år har han undervist unge i skrivning på hhv. Brønderslev- og Fanø Forfatterskole for unge samt på det treårige FGK (ForfatterGrundKursus) i Esbjerg, hvor han i dag er koordinator. Themsen har gennem årene tre gange modtaget Statens Kunstfonds arbejdslegat, en gang et arbejdslegat fra Kunstrådet, og en gang legat fra Autokontoen.

Bjørn Themsen

>> Bjørn Themsen på Litteratursiden

>> Bjørn Themsens egen hjemmeside: www.skrivemaskinen.dk