Asger Schnack

Asger Schnack, født 1949 i Gentofte, er en af dansk litteraturs helt tunge drenge.

Asger Schnack har udover en lang række egne udgivelser også været redaktør på flere forlag og tidsskrifter, ligesom han har udgivet (og stadig udgiver) andres bøger på sit eget forlag.Han har derudover siddet i indstillingskomitéen til Nordisk Råds litteraturpris og undervist på Forfatterskolen i København.

Læs mere her

Asger Schnack